Техническа комисия за прием на документи за магистърски програми в ГГФ
МП към специалност География - каб. 261А
Николай Николов, имейл: n.nikolov@gea.uni-sofia.bg, тел. 02 9308 449
МП към специалност Туризъм - каб. 258
Мария Георгиева, имейл: m.georgieva@gea.uni-sofia.bg, тел. 02 9308 260
МП към специалност Геология - каб. 268
Даниела Анчева, имейл: dany@gea.uni-sofia.bg, тел. 02 9308 384
МП към специалности Регионално развитие и политика и География и английски език - каб. 254
Катя Младенова, имейл: katja@gea.uni-sofia.bg, тел. 02 9308 385
Мариана Василева, имейл: manka@gea.uni-sofia.bg, тел. 02 9308 385
>Допълнителна информация<