Уважаеми, кандидат-магистри,

Това е сайтът на кандидатмагистърската кампания на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2024/2025 година.

За Геолого-географски факултет

График на прием на документи, изпити, класиране и записване за редовно и задочно обучение:

Държавна поръчка
Прием на документи – от 01.08.2024 г. до 17.09.2024 г.
Изпит – 18.09.2024 г. (сряда) от 10.00 ч. по специалности и програми, аудиториите са посочени по-долу
Издаване на заповед за записване – до 27.09.2024 г.
Записване – 30.09.2024 г., 01.10.2024 г. и 02.10.2024 г.
Подаване на документи за второ класиране – до 03.10.2024 г.
Издаване на заповед за записване след второ класиране – до 11.10.2024 г.
Записване след второ класиране – 14, 15 и 16.10.2024 г.
Платено обучение
Прием на документи – от 01.08.2024 г. до 03.10.2024 г.
Издаване на заповед за записване – до 11.10.2024 г.
Записване – 14, 15 и 16.10.2024 г.
Подробна информация за магистърските програми, график на прием на документи, изпити, класиране и записване може да получите от следния линк.

Извън срока на кандидатмагистърската кампания системата не предоставя информация за кандидат-магистрите